مقاصد پروازی جدید هواپیمایی معراج

شنبه, 29 شهریور , 1399 11:22:58

منتشر کننده خبر:روابط عمومی معراج


مقاصد پروازی جدید هواپیمایی معراج به سه شهر ارومیه،زاهدان و گرگان آغاز شد. بدین ترتیب  پروازهای هفتگی تهران-ارومیه ، تهران-زاهدان و چابهار-گرگان در برنامه پروازهای هفتگی هواپیمایی معراج وجود دارد.

برچسب ها :