انجام تست کرونا پیش از پروازهای خارجی

دوشنبه, 28 مهر , 1399 14:38:21

منتشر کننده خبر:روابط عمومی معراج


 

برای اجرای هرچه بهتر ضوابط بهداشتی و سلامت مسافران و جلوگیری از پیشرفت ویروس کرونا، انجام تست کرونا 72 ساعت پیش از برقراری پروازهای خارجی برای کلیه مسافران الزامیست.