اخذ گواهینامه های استاندارد کیفی توسط هواپیمایی معراج

چهارشنبه, 5 خرداد , 1400 13:32:18

منتشر کننده خبر:روابط عمومی معراج


 

شرکت هواپیمایی معراج بعنوان یکی از برتری ایرلاین های کشور در راستای عمل به تکالیف و رسالت خود و با هدف ارزش آفرینی مستمر برای مشتریان، کارکنان و ذینفعان نسبت به استقرار ( سیستم مدیریت یکپارچه رضایت مشتری) براساس استاندارهای بین المللی اقدام و با پشت سر گذاشت مراحل ممیزی مربوطه ، موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد کیفی  ISO10001 ,ISO90001
ISO 10002, ISO10003, ISO 10004  گردید.

روابط عمومی هواپیمایی معراج

 

 

 

 

 

برچسب ها :