قوانین جدید انجام تست کرونا پیش از پروازهای خارجی

سه شنبه, 30 دی , 1399 08:41:34

منتشر کننده خبر:روابط عمومی معراج


انجام تست کرونا پیش از پروازهای هواپیمایی معراج ،طبق بخشنامه زیر انجام میپذیرد.

برچسب ها :